Reisproducten en abonnementsvormen

 
Voor de verschillende vervoersvormen gelden specifiek op de doelgroepen afgestemde voorwaarden en abonnementsvormen. Zodra zo'n 'reisproduct' voor de abonnementhouders is geactiveerd, kan bij de aangesloten dienstverlener worden geboekt, gereisd en afgerekend (achteraf). In de toekomst kunnen ook nieuwe lokale mobiliteitsdiensten worden gekoppeld. Te denken valt aan het delen van scootmobielen, het reizen in zelfrijdende voertuigen of andere diensten op het gebied van mobiliteit.
 

Leerlingenvervoer

Voor het gebruik van leerlingenvervoer gelden de specifieke voorwaarden die waarborgen dat er sprake is van zogenaamd ‘passend vervoer’. De belangrijkste voorwaarden hebben betrekking op: het vervoer is alleen bedoeld voor leerlingen, welke clusters en/of leeftijden mogelijk gecombineerd vervoerd worden, hoe lang mogen leerlingen onderweg zijn van huis naar school, welke leerlingen mogen vanaf opstapplaatsen vervoerd worden, welke soort voertuigen mogen er worden ingezet en aan welke veiligheidseisen moet het vervoer voldoet.

Abonnementen leerlingenvervoer worden tegen een vast bedrag per maand in rekening gebracht. De abonnementskosten zijn qua hoogte vergelijkbaar met de kosten van door gemeenten zelf georganiseerd leerlingenvervoer. Taxer monitort de hoogte van de abonnementskosten aan de hand van een virtuele ritplanning die is gebaseerd op een Google-Maps-logaritme. Er kan, in specifieke gevallen, ook gekozen worden voor een abonnement met een nacalculatie, waarbij aan het eind van het schooljaar alleen het werkelijk genoten vervoer wordt verrekend. Voor niet ‘standaard’ vervoer, bijvoorbeeld voor individueel vervoer, geldt een 'maatwerk'-abonnementsprijs, die geheel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en de ingezette vervoersoplossing (taxi, vrijwilliger e.d.).

Ouderen en gehandicaptenvervoer (Wmo)

Voor het gebruik van deeltaxi-vervoer gelden ook de landelijk geldende reis- en gebruiksvoorwaarden. Ook deze zijn in de loop der jaren uitgekristalliseerd aan de hand van rechterlijke uitspraken en hebben voornamelijk betrekking op: openingstijden, minimale of aangepaste reserveringstijden voorafgaand aan vertrek, marge rondom overeengekomen ophaaltijd, maximale omrijtijd ten opzichte van de directe reistijd en geldende veiligheidsvoorschriften.

Abonnementen voor dit vervoer zijn in principe gebaseerd op het 'betalen naar gebruik'. De ritkosten zijn qua hoogte vergelijkbaar met de kosten van door gemeenten zelf georganiseerd deeltaxi-vervoer. Taxer monitort de hoogte van de ritkosten aan de hand van een virtuele ritplanning die is gebaseerd op een Google-Maps-logaritme. Er kan, in specifieke gevallen, ook gekozen worden voor een abonnement met een vaste prijs per periode. Voor niet ‘standaard’ vervoer, bijvoorbeeld voor individueel vervoer, geldt een 'maatwerk'-abonnementsprijs, die geheel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en de ingezette vervoersoplossing (taxi, vrijwilliger e.d.).

Vrijwilligersvervoer

Voor het gebruik van vrijwilligersvervoer gelden de specifieke reis- en gebruiksvoorwaarden zoals de betreffende vrijwilligersorganisatie die hanteert. Deze kunnen per organisatie verschillen.

Abonnementen voor dit vervoer zijn in principe gebaseerd op het 'betalen naar gebruik' waarbij de ritprijzen en reisvoorwaarden worden bepaald door de betreffende vrijwilligersorganisatie(s). De werkelijk gereisde ritten worden maandelijks achteraf verantwoord en verrekend.

Zorgvervoer

Voor het gebruik van zorgvervoer gelden ook de tegenwoordig als algemeen aanvaardbaar geziene reis- en gebruiksvoorwaarden. Ook deze zijn in de loop der jaren uitgekristalliseerd aan de hand van rechterlijke uitspraken en hebben voornamelijk betrekking op: welke cliënten er gecombineerd vervoerd worden, hoe lang cliënten onderweg mogen zijn van huis naar hun zorglocatie, welke soort voertuigen er worden ingezet en aan welke veiligheidseisen het vervoer voldoet.

Abonnementen zorgvervoer worden tegen een vast bedrag per maand in rekening gebracht. De abonnementskosten zijn qua hoogte vergelijkbaar met de kosten van door instellingen zelf georganiseerd vervoer. Taxer monitort de hoogte van de abonnementskosten aan de hand van een virtuele ritplanning die is gebaseerd op een Google-Maps-logaritme. Er kan, in specifieke gevallen, ook gekozen worden voor een abonnement met een nacalculatie, waarbij per (zorg)periode alleen het werkelijk genoten vervoer wordt verrekend. Voor niet ‘standaard’ vervoer, bijvoorbeeld voor individueel vervoer, geldt een 'maatwerk'-abonnementsprijs, die geheel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en de ingezette vervoersoplossing (taxi, vrijwilliger e.d.).

Openbaar vervoer (inclusief aanvullend OV)

Voor het gebruik van (aanvullend) openbaar vervoer gelden de specifieke reis- en gebruiksvoorwaarden zoals geldend in het openbaar vervoer. Voor het aanvullend openbaar vervoer kunnen andere voorwaarden gelden. Meer informatie wordt individuele pashouders rechtstreeks beschikbaar gesteld door Taxer. De Taxer-Mobiliteitspas is geschikt als OV-Chipkaart waarmee in het openbaar vervoer ‘op rekening’ kan worden gereisd.

Abonnementen voor dit vervoer zijn in principe gebaseerd op het 'betalen naar gebruik' waarbij de ritprijzen worden bepaald door de provincie(s). Deze kunnen verschillen. Meer informatie wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld door de betreffende provincie(s) en via Taxer.