Overzicht (belangrijkste) reisproducten

 
Aan de Taxer-Mobiliteitspas zijn verschillende reisproducten te koppelen. Zodra een 'product' is gekoppeld, kan bij de betreffende dienstverlener worden geboekt, gereisd en afgerekend (op rekening). Elk reisproduct kent eigen specifieke voorwaarden en tarieven. In de toekomst kunnen ook nieuwe mobiliteitsdiensten worden gekoppeld. Te denken valt aan het delen van scootmobielen, het reizen in zelfrijdende voertuigen of andere diensten op het gebied van mobiliteit.
 

Leerlingenvervoer

Voor het gebruik van leerlingenvervoer gelden de specifieke voorwaarden feitelijk zijn ontstaan uit wat tegenwoordig geldt als ‘passend vervoer’. De belangrijkste voorwaarden volgen uit relevante jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) en hebben betrekking op: het vervoer is alleen bedoeld voor leerlingen, regels voor welke clusters en/of leeftijden mogelijk gecombineerd vervoerd worden, hoe lang leerlingen onderweg zijn van huis naar school, welke leerlingen vanaf opstapplaatsen vervoerd worden, welke soort voertuigen er worden ingezet en aan welke veiligheidseisen het vervoer voldoet.

De vergoeding voor het gebruik van leerlingenvervoer wordt in de vorm van een abonnement in rekening gebracht. In beginsel gelden vaste abonnementskosten (per leerling per schooljaar), die qua hoogte vergelijkbaar zijn met door gemeenten georganiseerd leerlingenvervoer. Taxer monitort de hoogte van de abonnementskosten aan de hand van een virtuele ritplanning die is gebaseerd op een Google-Maps-logaritme. Er kan, afhankelijk van de situatie, eventueel ook gekozen worden voor een abonnement met een nacalculatie, waarbij aan het eind van het schooljaar het werkelijk genoten vervoer wordt verrekend. Voor niet ‘standaard’ vervoer, bijvoorbeeld voor individueel vervoer, geldt een 'maatwerk'-abonnementsprijs, die geheel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en de ingezette vervoersoplossing (taxi, vrijwilliger, of e.d.).

Ouderen en gehandicaptenvervoer (Wmo)

Voor het gebruik van Wmovervoer gelden ook de tegenwoordig als algemeen aanvaardbaar geziene reis- en gebruiksvoorwaarden. Ook deze zijn in de loop der jaren uitgekristalliseerd aan de hand van rechterlijke uitspraken en hebben voornamelijk betrekking op: openingstijden, minimale of aangepaste reserveringstijden voorafgaand aan vertrek, marge rondom overeengekomen ophaaltijd, maximale omrijtijd ten opzichte van de directe reistijd en geldende veiligheidsvoorschriften.

De vergoeding voor het gebruik van Wmovervoer vindt plaats op basis van een prijs per kilometer over de directe reisafstand, plus een starttarief per reis. De gereisde ritten worden maandelijks achteraf verantwoord in een (zelf) te betalen deel (eigen bijdrage) en een voor vergoeding in aanmerking komend deel. In geval een pashouder een (vervoers)voorziening ontvangt van zijn/haar gemeente of instelling, dan zal dat laatste deel namens pashouder worden gedeclareerd bij betreffende gemeente of instelling. Voor niet ‘standaard’ vervoer, bijvoorbeeld voor individueel vervoer, geldt een 'maatwerk'-abonnementsprijs, die geheel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en de ingezette vervoersoplossing (taxi, vrijwilliger, of e.d.).

Vrijwilligersvervoer

Voor het gebruik van vrijwilligersvervoer gelden de specifieke reis- en gebruiksvoorwaarden zoals de betreffende vrijwilligersorganisatie die hanteert. Deze kunnen per organisatie verschillen.

De vergoeding voor het gebruik van vrijwilligersvervoer wordt bepaald door de vrijwilligersorganisatie. Deze kunnen per organisatie verschillen. De gereisde ritten worden maandelijks achteraf verantwoord in een te betalen deel (eigen bijdrage) en (eventueel) in een ‘voor vergoeding in aanmerking komend deel’. In geval een pashouder een (vervoers)voorziening ontvangt van zijn/haar gemeente of instelling, en die (ook) mag aanwenden voor gebruik van het betreffende vrijwilligersvervoer, dan zal dat laatste deel namens pashouder worden gedeclareerd bij betreffende gemeente of instelling.

Zorgvervoer

Voor het gebruik van zorgvervoer gelden ook de tegenwoordig als algemeen aanvaardbaar geziene reis- en gebruiksvoorwaarden. Ook deze zijn in de loop der jaren uitgekristalliseerd aan de hand van rechterlijke uitspraken en hebben voornamelijk betrekking op: welke cliënten er gecombineerd vervoerd worden, hoe lang cliënten onderweg mogen zijn van huis naar hun zorglocatie, welke soort voertuigen er worden ingezet en aan welke veiligheidseisen het vervoer voldoet.

De vergoeding voor het gebruik van zorgvervoer wordt in de vorm van een abonnement in rekening gebracht. In beginsel gelden vaste abonnementskosten (per cliënt per zorgperiode). Taxer monitort de hoogte van de abonnementskosten aan de hand van een virtuele ritplanning gebaseerd op een Google-Maps-logaritme. Er kan, afhankelijk van de situatie, eventueel gekozen worden voor een abonnement met een nacalculatie, waarbij aan het eind van een zorgperiode alleen het werkelijk genoten vervoer wordt verrekend. Voor niet ‘standaard’ vervoer, bijvoorbeeld voor individueel vervoer, geldt een 'maatwerk'-abonnementsprijs, die geheel afhankelijk is van de specifieke omstandigheden en de ingezette vervoersoplossing (taxi, vrijwilliger, of e.d.). 

Openbaar vervoer (inclusief aanvullend OV)

Voor het gebruik van (aanvullend) openbaar vervoer gelden de specifieke reis- en gebruiksvoorwaarden zoals geldend in het openbaar vervoer. Voor het aanvullend openbaar vervoer kunnen andere voorwaarden gelden. Meer informatie wordt individuele pashouders rechtstreeks beschikbaar gesteld door Taxer. De Taxer-Mobiliteitspas is geschikt als OV-Chipkaart waarmee in het openbaar vervoer ‘op rekening’ kan worden gereisd.

De vergoeding voor het gebruik van het (aanvullend) openbaar vervoer wordt bepaald door de provincie(s). Deze kunnen verschillen. Meer informatie wordt individuele pashouders rechtstreeks beschikbaar gesteld door Taxer. De gereisde ritten worden maandelijks achteraf verantwoord in een te betalen deel (eigen bijdrage) en (eventueel) in een ‘voor vergoeding in aanmerking komend deel’. In geval een pashouder een (vervoers)voorziening ontvangt van zijn/haar gemeente of instelling, en die (ook) mag aanwenden voor gebruik van het (aanvullend) openbaar vervoer, dan zal dat laatste deel namens pashouder worden gedeclareerd bij betreffende gemeente of instelling.