Taxer in het kort


Taxer is gestart vanuit de visie dat het doelgroepenvervoer veel meer lokaal georganiseerd zou moeten worden en dat gebruikers daarbij ook meer gebruik zouden moeten kunnen maken van alternatieve vervoersdiensten. Het doelgroepenvervoer kenmerkt zich immers door korte reisafstanden en het voor reizigers vrijwel volledig ontbreken van enige afstemming van te gebruiken vervoersaanbod op persoonlijke reisbehoeften.

Van grootschalig naar betaalbare lokaal georganiseerde oplossingen

Het blijkt op dit moment echter vrijwel onmogelijk te realiseren, zolang de publieke opdrachtgevers maar vervoerssystemen blijven organiseren (en dus inkopen). Gemeenten en instellingen zijn in dit kader immers aanbestedingsplichtig, hetgeen per definitie leidt tot inflexibiliteit,  inefficiëntie en ineffectiviteit. De Taxer-Mobiliteitspas gaat weer 'terug naar af', lokaal georganiseerde mobiliteitsoplossingen, tegen een betaalbare prijs, waarbij de reiziger maatwerk krijgt aangeboden!

Lokaal en zonder gemeentelijke aanbestedingen

beter.png

Tijd dus om al die verschillende vervoersdiensten en -oplossingen eens slim met elkaar te verbinden! Niet door grote mega-contracten, maar door een pas: de Taxer-Mobiliteitspas. Daarmee ontstaat zowel voor de reiziger, als de opdrachtgever (gemeente/instelling) en de lokale dienstverleners (taxibedrijf) een win-win-win-situatie.

Partners

Naast een klein team eigen medewerkers, werkt Taxer samen met enkele belangrijke strategische partners, die veelal marktleiders zijn in hun specifieke expertises (bijvoorbeeld ICT-oplossingen taxivervoer, productie passen). Daarnaast zien wij natuurlijk ook alle aangesloten mobiliteitsdienstverleners als partners!