De Taxer-Mobiliteitspas doelgroepenvervoer

 
De Taxer-Mobiliteitspas maakt het reizen voor doelgroepen makkelijker en aantrekkelijker. Met de pas kunnen reizen worden geboekt en betaald bij elke aangesloten lokale mobiliteitsaanbieder. Maar bijvoorbeeld ook het (aanvullend) openbaar vervoer. Voor gemeenten en instellingen betekent het dat aanbestedingen van eigen vervoersystemen voortaan overbodig zijn.
 

Lokaal Mobiliteitsaanbod

Het aanbod bestaat uit door lokale taxibedrijven aangeboden vervoer (voor leerlingen, ouderen of gehandicapten), maar ook uit door vrijwilligers aangeboden vervoersdiensten. In de toekomst kunnen ook nieuwe mobiliteitsdiensten worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het deelgebruik van scootmobielen.
 

Geschikt voor het OV

De Taxer-Mobiliteitspas is meteen ook een persoonlijke OV-chipkaart waarmee ('op rekening') gereisd kan worden in het gewone openbaar vervoer. Daarmee wordt het keuze-aanbod natuurlijk wel heel erg uitgebreid!
 

Reisvoorwaarden

Pashouders kunnen gebruikmaken tegen de voor elk reisproduct specifiek geldende voorwaarden en tarieven. Taxer ziet toe op het gebruik en de naleving daarvan. Ze hebben betrekking op het reserveren, uitvoeren (o.a. maximale reistijden en het combineren van ritten) en het betalen.
 

Betalen naar gebruik

Pashouders betalen naar gebruik. Van elke rit wordt maandelijks het zelf te betalen deel, en een eventueel toegekend 'voor vergoeding in aanmerking komend deel'  gespecificeerd. Dat laatste kan door een gemeente of instelling worden toegekend als voorziening voor Leerlingen-, Wmo- of Zorgvervoer.
 

Alles van A-Z geregeld

Taxer verzorgt voor pashouders ook een uitgebreid kwaliteitsprogramma met daarin onder andere een klachtenregeling en periodieke steekproeven op de naleving van reisvoorwaarden bij aanbieders.