De Taxer-Mobiliteitspas

 
Abonnementhouders ontvangen een gratis Taxer-Mobiliteitspas. Die maakt het reizen makkelijk en aantrekkelijk. Met de pas kunnen namelijk ook reizen worden geboekt en betaald bij alle andere aangesloten lokale mobiliteitsaanbieders.chipkaart-5.png

 

Lokaal vervoersaanbod (reisproducten)

Het aanbod bestaat uit door lokale taxibedrijven aangeboden vervoer (voor leerlingen, ouderen of gehandicapten), maar ook uit door vrijwilligers aangeboden vervoersdiensten. In de toekomst kunnen ook nieuwe mobiliteitsdiensten worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld het deelgebruik van scootmobielen.
 

Geschikt voor het OV

De Taxer-Mobiliteitspas is meteen ook een persoonlijke OV-chipkaart waarmee ('op rekening') gereisd kan worden in het gewone openbaar vervoer. Daarmee wordt het keuze-aanbod natuurlijk wel heel erg uitgebreid!
 

Reisvoorwaarden

Pashouders kunnen gebruikmaken tegen de voor elk reisproduct specifiek geldende voorwaarden en tarieven. Taxer ziet toe op het gebruik en de naleving daarvan. Ze hebben vooral betrekking op het reserveren, uitvoeren (o.a. maximale reistijden en het combineren van ritten) en het betalen.
 

Alles van A-Z geregeld

Taxer verzorgt voor pashouders ook een uitgebreid kwaliteitsprogramma met daarin onder andere een klachtenregeling en periodieke steekproeven op de naleving van reisvoorwaarden bij aanbieders.