Taxer: betere oplossingen voor alle betrokkenen!

 

Taxer biedt met de Mobiliteitspas een simpele oplossing voor betaalbaar, betrouwbaar en lokaal georganiseerde mobiliteit voor alle inwoners. De door gemeenten georganiseerde oplossingen, inclusief de zogenaamde regiecentrales, blijken inmiddels structureel te leiden tot problemen in de uitvoering, met steeds maar stijgende kosten voor het vervoer zelf, en niet te vergeten, zeker ook voor het (project)beheer. Kleine, lokaal georganiseerde oplossingen laten echter zien dat het wel degelijk anders kan! Ook op de langere termijn. Lokale oplossingen, zonder aan te besteden, de Taxer-Mobiliteitspas biedt het allemaal!

Lokaal

Pashouders maken gebruik van lokaal georganiseerd mobiliteitsaanbod. Dat is bewezen goedkoper en ook duidelijk beter. Het doelgroepenvervoer kenmerkt zich namelijk door relatief korte reisafstanden. Voor de exploitatiekosten (vervoerskosten) zijn de grootschalige systemen (regiecentrales) dus ook helemaal niet nodig. Als bonus geldt dat lokale ondernemers 'van nature' veel meer gemotiveerd om hun eigen inwoners goede oplossingen te bieden!

Integraal

De Taxer-Mobiliteitspas biedt reizigers de mogelijkheid voor elke rit een eigen afweging te maken van welk mobiliteitsaanbod gebruik wordt gemaakt. Boodschappen bijvoorbeeld met de boodschappenbus (goedkoper) en het bezoeken van een arts vervolgens met de taxi (duurder). Zelfs het gebruik van het gewone openbaar vervoer behoort, waar mogelijk, tot de mogelijkheden!

Lagere kosten dan regiecentrales

Vooral het leerlingen- en Wmovervoer kan met de Taxer-Mobiliteitspas veel goedkoper worden voor gemeenten en instellingen die nu hun vervoer regelen via een regiecentrale. Geen enkele regiecentrale is het tot op heden namelijk gelukt om het vervoer goedkoper te maken. Sterker nog, in nagenoeg alle gevallen zijn ritprijzen juist gestegen met 30 tot wel 60 (!) procent ten opzichte de oude situaties!  De daar voor gemeenten nog bijkomende beheerskosten, maken het helemaal tot een dure oplossing. Door het gebruik van de Taxer-Mobiliteitspas, wordt het vervoer veel betaalbaarder en bovendien behoren de beheerskosten vrijwel geheel tot het verleden.

Maatwerk / flexibiliteit

Bij het aanbesteden van vervoer is weinig (tot geen) ruimte voor maatwerk. Hoe groter het systeem, hoe algemener zelfs de gebruiksmogelijkheden. Er wordt voor een eerlijk prijsvergelijk in de procedure namelijk gewerkt met eenvoudig 'te vergelijken' prijscomponent(en). Die is dus gebaseerd op de 'grootste gemene deler'. Ondertussen is er in de doelgroepen echter juist steeds meer behoefte aan maatwerk, waarvoor uiteraard steeds wisselende prijzen kunnen gelden! De Taxer-Mobiliteitspas biedt juist dat maatwerk!

Duurzamer

Als mobiliteit daadwerkelijk duurzamer moet worden, dan moet daarvoor een goed basis zijn. Dus zullen ook de samenwerkingen met mobiliteitsaanbieders een veel langduriger karakter moeten krijgen. Een thans gebruikelijke contractduur van 2 tot 3 jaar geeft ondernemers praktisch gezien nauwelijks mogelijkheden om daadwerkelijk te investeren in die verduurzaming. Met de Taxer-Mobiliteitspas worden relaties met lokale mobiliteitsaanbieders versterkt en verlengd. Waarmee een veel betere basis voor het daadwerkelijk verduurzamen van mobiliteit wordt gecreëerd!