De belangrijkste zaken op een rij!

 

Taxer in het kort

Wat Taxer doet is simpel. Taxer geeft gemeenten, instellingen en (groepen) budgethouders toegang tot elke beschikbare vorm van mobiliteit (taxibedrijven, OV-bedrijven, vrijwilligersinitiatieven, e.d.) in hun eigen directe omgeving. Voor iedereen die bijvoorbeeld gebruikmaakt van Leerlingen-, Wmo- en/of Awbz-vervoer. Taxer regelt een passend aanbod, houdt toezicht op de kwaliteit daarvan en verzorgt de administratie richting gemeente en/of instelling. Download hier onze flyer en lees alles nog eens rustig na of stuur hem door!
 

Hoe verhoudt Taxer zich tot de regiecentrale?

Taxer kan voor het vervoer gebruikmaken van een veel breder aanbod van vervoer dan een regiecentrale. Dat komt omdat de regiecentrale zich uitsluitend richt op het benutten van voertuigen binnen (uitsluitend) de vervoersstromen die zij zelf aanstuurt. Maar er is natuurlijk meer vervoer, bijvoorbeeld zorgvervoer, bedrijfsvervoer en particulier vervoer. Of vervoer van een gemeentelijk opdrachtgever die niet mee doet in de regiecentrale. Doordat Taxer deze vervoerstromen wel kan benutten, hoeven er (veel) minder lege kilometers te worden afgerekend.
 

Houdt een gemeente regie over haar voorziening(en)?

Uiteraard. De gemeente verstrekt voorzieningen op basis van een verordening. Daarin is opgenomen onder welke voorwaarden iemand in aanmerking komt voor welke vorm van ondersteuning. De gemeente verstrekt vervolgens meestal de goedkoopst adequate variant. Als in de toekomst blijkt dat een door de gemeente zelf georganiseerde oplossing goedkoper is en even adequaat, dan kunnen verstrekkingen  op elk moment weer aangepast worden naar die 'eigen' oplossing.
 

Houdt een gemeente grip op de vervoerskosten?

Ja, er zijn in Nederland in de eerste plaats veel 'tools' beschikbaar om voor elke individuele cliënt of leerling, op basis van algemeen aanvaarde uitgangspunten/voorwaarden, een passend en vooral reeël budget te berekenen. Dat kan worden verstrekt als 'kader' waarbinnen het via Taxer gegarandeerd mogelijk is om passend vervoer in te kopen. Omdat Taxer het vervoer veel beter/flexibeler in kan kopen, zal er vrijwel altijd sprake zijn van een aanzienlijk goedkopere 'realisatie'.
Verder geldt dat gemeente(n) en instellingen uiteraard zelf de gebruiks- en toekenningsvoorwaarden van de voorziening kunnen bepalen. Met name die waarmee de vervoerskosten daadwerkelijk kunnen worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de maximaal toegestane reisduur of de ophaal- en afzetmarges worden verruimd.  Voor alle duidelijkheid staan gemeenten deze instrumenten in een 'ouderwets model' ook al ter beschikking, maar zijn ze lastiger toepasbaar omdat er vervolgens sprake kan zijn van een zogenaamde wezenlijke wijziging van een lopend contract. In principe dient dat dan eerst opnieuw te worden aanbesteed/ingekocht.
 

Hoe zit het juridisch?

Een belangrijke vraag. Voor meer informatie over de juridische kaders hebben wij hier een nadere toelichting opgesteld.
 

Een korte visualisatie van wat Taxer doet!

Klik op het onderstaande filmpje en kom meer te weten over waarom Taxer uniek is in de mogelijkheden die worden geboden voor het collectieve taxivervoer in Nederland.